Disclaimer

Disclaimer website BeweegpuntBas/The Base Op de website van BeweegpuntBas worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder de specifieke bezoekers te identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting en informatie van de website te optimaliseren. Copyright ©2018 BeweegpuntBas Op alle teksten, documenten en illustraties die op deze site te vinden zijn, rust copyright. Wilt u materiaal van deze site gebruiken, neemt u dan contact op met BeweegpuntBas via info@beweegpuntbas.nl. Aansprakelijkheid Hoewel aan de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorg is besteed, kan BeweegpuntBas op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiende uit eventuele foutieve informatie op en/of het gebruik van www.beweegpuntbas.nl. Aan publicaties of informatie op deze website kunnen bezoekers van deze site dan ook geen rechten ontlenen. Links Op de website van BeweegpuntBas treft u een aantal links aan naar andere websites. De uitingen van derden op de openbare gedeelten van deze website vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van BeweegpuntBas. BeweegpuntBas is daarvoor dan ook niet aansprakelijk. BeweegpuntBas is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de desbetreffende privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt. Responsible Disclosure beleid BeweegpuntBas vindt de veiligheid en betrouwbaarheid van zijn digitale systemen erg belangrijk. Wij stellen het op prijs wanneer u ontdekte kwetsbaarheden in ons netwerk of onze website met ons deelt, zodat wij passende maatregelen kunnen treffen. We gaan alle serieuze meldingen na en doen ons best eventuele kwetsbaarheden zo snel mogelijk te repareren. Het is niet toegestaan om: : • bestanden, hard- of software, te vernietigen dan wel beschadigen; • malware achter te laten of onze IT diensten te verstoren; • gegevens in een systeem (een alternatief hiervoor is een directory listing maken van een systeem) te kopiëren, wijzigen of verwijderen; • veranderingen aan te brengen in het systeem; • herhaaldelijk toegang te verkrijgen tot het systeem of de toegang te delen met anderen; • gebruik te maken van het zogeheten 'bruteforcen' van toegang tot systemen; • gebruik te maken van denial-of-service of social engineering.
Cookie instellingen