Vernieuwde privacyverklaring vanwege de AVG

Vanaf 25 mei is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. BeweegpuntBas vindt de bescherming van de persoonlijke gegevens van haar leden, medewerkers, donateurs, leveranciers en belangstellenden van essentieel belang. Persoonlijke gegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De persoonlijke gegevens die je verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van de met jou afgestemde activiteiten. Zij worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Hierbij wijzen we je, in verband met de ingaande AVG, graag op onze aangepaste privacyverklaring. Deze vind je elders op onze website of kun je opvragen bij onze instructeurs. Op deze manier communiceren we zo open en transparant mogelijk over het gebruik, de verwerking en opslag van jouw persoonlijke gegevens.

Als je naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op. Zonder tegenbericht gaan wij ervan uit dat je akkoord bent en blijft met de verwerking van jouw gegevens. Je kunt echter te allen tijde een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@beweegpuntbas.nl
Cookie instellingen